Sæby

Petanque-sæsonen er begyndt

VOERSÅ:Voerså Petanque Klub har indledt sæsonen med årsmøde på Voerså Museum. Klubben har 19 medlemmer, og på mødet fremgik det, at de to baner på Voerså Stadion er blevet renoveret for 3000 kroner til indkøb af stenmel. I løbet af året var der søgt økonomisk støtte tre steder, Sæby Kommunes Børne- og Kulturforvaltning, Spar Nord Fonden og B.G. Bank Fonden, men alle tre steder var det blevet til afslag. Kassereren Susanne Eggert Larsen fortalte at regnskabet viste et underskud, på grund af udgiften til stenmel. Ny kassebeholdning var herefter kr. 2375.00. Jørgen Jensen ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen, men vil gerne fortsætte med alle andre pligter, han havde påtaget sig i klubben. I hans sted valgtes Bjarne Kongsbak, mens Susanne Eggert Larsen blev genvalgt. Bestyrelsen, der er på tre personer, konstituerede sig med det samme. Frilev Pedersen fortsætter som formand, Bjarne Kongsbak blev næstformand, og Susanne Eggert Larsen fortsætter som kasserer.