Lyngså

Petanqueklub stiftet i Lyngså

LYNGSÅ: Petanquespillerne, der de seneste par år har spillet i Lyngså Seniorklubs regi, har nu oprettet en selvstændig forening. På den stiftende generalforsamling kunne Einar Frederiksen byde velkommen på indbydernes vegne og oplyse, at Lyngså har tilmeldt et hold til DGIs sommerturnering, der starter i slutningen af april. Hen forelagde desuden et sæt vedtægter, som blev debatteret. Der kom et par ændringsforslag på banen, men da ændringerne var lavet, blev vedtægterne vedtaget. Flere at Lyngsås foreninger har de senere års haft utrolig svært ved at finde folk, der vil lade sig vælge til bestyrelsen. Men det problem havde Lyngså Petanqueklub slet ikke. Alle valgene var således overstået på få minutter. Til den tre mand store bestyrelse valgtes Poul Kongsbak, Henning Bjerg og Erinar Frederiksen. Erik Larsen blev valgt som suppleant og Villy Buchhave som revisor. Bestyrelsen har konstitueret sig med Erinar Frederiksen som formand, Henning Bjerg som næstformand og Poul Kongsbak som kasserer. Træningen indledes i øvrigt tirsdag aften på banerne ved Værestedet. kjær