Peter Belli-koncert flyttes til 5. oktober

Bookingselskab solgte koncert lørdag 22. september to gange

Der ven­ter pub­li­kum et gen­hør med klas­si­ke­re som You better move on, Roll over Beat­les, Helt igen­nem re­spek­ta­bel, Keep on run­ning, Ul­ven Peter og Hvis jeg var ar­bejds­løs, når Peter Bel­li & Five Ro­ses går på sce­nen i Fjer­rit­slev Gym­na­si­um fre­dag 5. ok­to­ber. AR­KIV­FO­TO

Der ven­ter pub­li­kum et gen­hør med klas­si­ke­re som You better move on, Roll over Beat­les, Helt igen­nem re­spek­ta­bel, Keep on run­ning, Ul­ven Peter og Hvis jeg var ar­bejds­løs, når Peter Bel­li & Five Ro­ses går på sce­nen i Fjer­rit­slev Gym­na­si­um fre­dag 5. ok­to­ber. AR­KIV­FO­TO

FJERRITSLEV:Peter Belli kommer alligevel ikke til Fjerritslev lørdag 22. september med sit Hit House-show. Bookingfirmaet har foretaget en dobbeltbooking af pigtrådsstjernerne på dagen. Derfor må koncertgængerne i Fjerritslev vente til fredag 5. oktober for at høre Peter Belli og Five Roses samt gæstebandet Cliff Bennett & His Rebel Rouses fra England. - Det er en kedelig hændelse, som vi ikke har haft indflydelse på. Vi har accepteret, at koncerten i stedet holdes fredag 5. oktober. Der var solgt ca. 120 billetter i forsalg, og disse kan benyttes 5. oktober. Køberne kan også vælge at få pengene tilbage, hvis de ikke har mulighed for at komme til koncert på Fjerritslev Gymnasium fredag 5. oktober, fortæller Rene Hjørnet Jensen fra MusikCompagniet. MusikCompagniet har navne på de fleste, der har købt billet til koncerten. De er telefonisk blevet orienteret om flytningen. - Vi er utrolig stolte over at have overtalt Peter Belli til at komme forbi igen. Han var om nogen 1960¿ernes største danske navn, forklarer Rene Hjørnet Jensen. Der venter publikum et genhør med klassikere som You better move on, Roll over Beatles, Helt igennem respektabel, Keep on running, Ulven Peter og Hvis jeg var arbejdsløs.