Lokalpolitik

Peter og de andre...

Peter Nielsen (C) om sine egne oplevelser i Frederikshavn Byråd

På det al­ler­førs­te møde for et år si­den, skul­le de nye by­råds­med­lem­mer lære hin­an­den at ken­de. Til høj­re i bil­le­det får det kon­ser­va­ti­ve med­lem Pe­ter Niel­sen en snak med Ole Rør­bæk Jen­sen fra Kom­mu­ne­lis­ten. ar­kiv­fo­to: kim dahl hansen

På det al­ler­førs­te møde for et år si­den, skul­le de nye by­råds­med­lem­mer lære hin­an­den at ken­de. Til høj­re i bil­le­det får det kon­ser­va­ti­ve med­lem Pe­ter Niel­sen en snak med Ole Rør­bæk Jen­sen fra Kom­mu­ne­lis­ten. ar­kiv­fo­to: kim dahl hansen

FREDERIKSHAVN:- Arbejdet i økonomiudvalget fungerer. Bemærk, at jeg ikke taler om samarbejdet. Sådan udtrykte det konservative byrådsmedlem Peter Nielsen sig, da han på sit partis generalforsamling gav sin egen personlige analyse af samarbejdet i Frederikshavn Byråd - og var nået til partiet Venstre. - De holder sig uden for alt. Det er kun i fagudvalgene, at de begynder at få indflydelse. Jeg tror, at Venstre har svært ved at blive enige indadtil, lød Peter Nielsens analyse. Om socialdemokraterne sagde Peter Nielsen, at han har et godt samarbejde med hele gruppen. - Når deres partiapparat ikke har talt, er socialdemokraterne til at overbevise med gode argumenter, selvom jeg tror, at det er en stor gruppe, der er svær at styre indadtil. Trods traditionelt store forskelle, ser Peter Nielsen positivt på samarbejdet med SF. - Når man ellers lukker ørerne for deres evindelige angreb på regeringen, har vi et godt og åbent samarbejde. - Selvom SF trådte ud af arbejdet med budgettet, tager borgmester Erik Sørensen dem altid med i alle sammenhænge. Det forstår jeg ikke, sagde Peter Nielsen. Om Steen Jørgensen - tidligere Dansk Folkeparti - havde det konservative byrådsmedlem kun en kort bemærkning: Han har dummet sig. Han er der. Om kommunelisten (Ole Rørbæk Jensen, red.) er Peter Nielsen bemærkning: De er med i det parlamentariske grundlag for ”storfamilien”. Ellers kan jeg ikke rigtig se, at de tilfører byrådet noget. Mere positivt ser Peter Nielsen på samarbejdet med Borgerlisten (Jens Hedegaard Kristensen, red.): - Samarbejdet er godt og konstruktivt, uden for mange dikkedarer. Listen har sin egen stil med viden, humor, dybsindighed og faglighed, sagde Peter Nielsen.