Lokalpolitik

Peter Riises ensomme trut i dommedagsbasunerne

SKØRPING: Peter Riise (UP) måtte på byrådsmødet blæse ensomt i dommedagsbasunerne, hvad angår Skørping Kommunes økonomi. Økonomirapporten efter de første fire måneder af 2004 ser ganske vist ikke særlig opløftende ud, især er kassebeholdningen trængt. Hvor byrådet har sat som mål at have gennemsnitligt 10 millioner kr. i kassen, hvilket der var ved årsskiftet, var man nede på 5,8 millioner ved udgangen af april. I en enkelt måned, februar, var likviditeten permanent under nul. - Mange ting hænger over os som mørke skyer, blandt andet lurer Mindpark ude i horisonten med at trække flere penge ud af kassen. Men vi har ingen penge mere, sagde Peter Riise, som ikke troede på, at 2004 skulle blive ”det første år i de sidste 50 år, hvor der ikke er givet tillægsbevillinger”. Da flere begyndte at tale om, at det var renoveringen af Bælum Skole, der havde trukket så mange penge ud af kassen, blev Peter Riise rigtig vred: - Det er måske også, fordi vi har brugt to millioner på Mindpark, fire-fem millioner på kultur og syv millioner mere end budgetteret på Skørping Skole! Hele resten af byrådet ville dog ikke sætte en sparerunde i gang, når man netop har decentraliseret og indført kontraktstyring. msig