Peter Rindal er død

Peter Rindal blev 86 år.

Peter Rindal blev 86 år.

‡Peter Rindal, rindalismens ophavsmand og medlem af Fremskridtspartiet, Odense, 86 år. Peter Rindal blev kendt over hele landet for sin modstand - den såkaldte rindalisme - mod oprettelsen af Statens Kunstfond, der betød en stærk udvidelse af statens støtte til kunsten. I 1965 foretog kunstfonden sine første uddelinger, bl. a. til kunstnere som Klaus Rifbjerg, Thorkild Hansen og Ulla Ryum. Rindal var ikke ked af at være grundlægger til en ny –isme. Han fik vind i sejlene, da han op til kunstfondens tilblivelse foranstaltede en underskriftindsamling på sin arbejdsplads Kolding Hørfabrik, hvor han var lagerforvalter. Han fik støtte fra et par hundrede kolleger og ansatte på andre virksomheder, og en efterfølgende underskriftindsamling på landsplan gav over 60.000 navne, som han tog over og afleverede til kulturministeren. Det folkelige og elitære Danmark stod skarpt over for hinanden i de følgende år, hvor Peter Rindal med bred opbak- ning forfægtede sine holdninger. Men Statens Kunstfond var kommet for at blive, og budgettet udvidedes løbende. Peter Rindal opgav dog ikke sin kamp mod at sikre kunstneres levevej med skattekroner. Han førte sin kamp helt ind i kulturens inderkreds - Statens Kunstfond, hvor i han sad i 11 år valgt som Fremskridtspartiets repræsentant. Rindalisme blev et begreb, der også anvendes i dag, når der tales om modstand mod kunst og mod abstrakt kunst især, men Peter Rindal pointerede ofte, at det ikke var kunst som sådan, han var modstander af, men kun statsstøtten til, hvad han kaldte uforståelige og latterlige kunstværker. Han ville ikke være til grin for sine skattekroner, sagde han. Peter Rindal flyttede i 1971 til Aalborg, hvor han fortsat var medlem af Fremskridtspartiet og aktiv i kampen mod kunststøtte samtidig med, at han var ansat i en antikvarboghandel. Som pensionist var han en tid tilsynsførende for renovering af vandforsyningsanlægget ved Skalborg Vandværk. Han boede i Aalborg, indtil han for tre år siden flyttede til Odense, hvor han døde på Pårup Plejehjem. I 2002 mistede Peter Rindal sin hustru. Han efterlader sin bror, Aksel Rindal, Odense.