Aalborg

Ph.d-afhandling om dobbeltfacader

Olena Kalyanova har skrevet afhandling om energibesparende facader.

Olena Kalyanova har skrevet afhandling om energibesparende facader.

UDDANNELSE:Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Olena Kalyanova, Institut for Byggeri og Anlæg ph.d.-graden. Eksemplarer af ph.d.-afhandlingen forefindes på Aalborg Universitets Bibliotek Afhandlingens titel er "Double-Skin Facade – Modelling and Experimental Investigations of Thermal Performance" . I de seneste år har dobbeltfacader vundet gradvist større indpas i Danmark og resten af verden. Der kan opnås energibesparelser ved andvendelse af disse facader, hvis dobbeltfacaden er projekteret og anvendt korrekt. Hvis dette derimod ikke er tilfældet vil den kunne medvirke til et øget energiforbrug. Afhandlingen beskriver nogle eksperimenter i en bygning med dobbeltfacade. Resultaterne viser de fysiske processer, der foregår i en sådan facade. Denne viden er blevet brugt til at udvikle og validere en model til analyse af dobbeltfacaders funktion i en bygning.