ph.d.-forsvar

Kresten Bertelsen.

Kresten Bertelsen.

Cand. scient. Kresten Bertelsen, student fra Aalborg Katedralskole 2001, forsvarer i dag sin ph.d.-afhandling. Den har titlen: "Oriented solid-state NMR spectroscopy - Characterization of the static and dynamic conformation-heterogeneity of small membrane bound antibiotic peptides" ved et offentligt forsvar i Auditorium 1, Kemisk Institut, Aarhus Universitet. Kresten Bertelsen har gennemført ph.d.-studiet ved Center for Uopløselige Protein Strukturer (inSPIN) og Det Interdisciplinære Nanoscience Center (iNANO) under Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Forskningsarbejdet omhandler detaljerede studier af antimikrobielle peptiders struktur og dynamik. Forskningen har generel betydning for bestemmelse af membranproteiners tredimensionelle opbygning, men har særlig fokus på såkaldte antimikrobielle peptider. De har stor interesse som alternativ til antibiotika, som i dag giver stigende problemer med resistens.