Ph.d.-grad om musik

Maria Magdalena Ruxanda.

Maria Magdalena Ruxanda.

UDDANNET:Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Maria Magdalena Ruxanda, Institut for Datalogi, ph.d.-graden på baggrund af afhandlingen "Towards Efficient Music Similarity Search, Ranking, and Recommendation". Eksplosionen af digital musik i de senere år, som er tilgængelig i stor skala på World Wide Web, Mp3-afspillere, pc’er og mediecentre, har medført nye metoder til at distribuere, bruge og søge efter musik. Denne ph.d. afhandling omhandler effektiv søgning, hentning og anbefaling af musik fra store digitale samlinger. Afhandlingen giver effektive løsninger til repræsentation af og forespørgsler på heterogene musikdata, hentning af lignende musik samt anbefaling og rangering af musik tilpasset til brugeren.