EMNER

Ph.d.grad om syge- plejefaglig metode

UDDANNELSE:Akademisk Råd ved Aalborg Universitets samfundsvidenskabelige fakultet har tildelt sygeplejerske, cand.scient.soc. Jette Svanholm, University College Nordjylland, ph.d.-graden for afhandlingen ”Sygeplejefaglig metode. En videnssociologisk analyse på grundlag af en empirisk undersøgelse af sygeplejerskers hverdagsliv”. Undersøgelsen bidrager med ny viden om, hvordan sygeplejefaglig metode kan defineres, hvordan sygeplejerskers handlemåder konstitueres i sygehusregi og konsekvenserne heraf for sygeplejen som profession. Afhandlingen er baseret på et multipelt casestudium omfattende et intensivt, et kirurgisk, et medicinsk og et psykiatrisk sengeafsnit. Data er generet gennem analyse af dokumenter, observationer af sygeplejerskers hverdagsliv samt interview med sygeplejersker, afdelings- og oversygeplejersker.