Ph.d.-grad

Abdulkadir Osman Farah.

Abdulkadir Osman Farah.

FORSKNING:Det Akademiske Råd for det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet har tildelt ph.d.-graden til Abdulkadir Osman Farah, Institut for Kultur og Globale Studier. Afhandlingens danske titel er "Diaspora udvikling, formation og mobilisering: Case studie med fokus på somalisk Diaspora i Danmark og Det Forenende Arabiske Emirater". Somalierne, som indvandrere og flygtninge fra den urohærgede arabisk-afro region har bidraget til den globale migrationsudvikling, som i stigende grad påvirker både indenrigs- og udenrigspolitiske samt økonomisk udviklinger i mange lande. Det særlige ved somalierne er, at trods deres relative homogenitet i form af at høre til en fælles etnicitet, sprog, kultur og religion, er de et af de mest internt splittede samfund i verden i form af årtiers borgerkrig, krigsherrer, radikalisering samt udbrudsregioner i landet. Abdulkadir Osman Farah, der er fra Mogadishu, er student fra Aarhus Akademi og uddannet cand. mag. i samfundsfag og engelsk fra Aarhus Universitet. Han er ansat som ekstern lektor ved DIR, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet.