Aalborg

Ph.d. grad

Søren Mikkel Andersen

Søren Mikkel Andersen

FORSKNING:Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Søren Mikkel Andersen, Institut for Byggeri og Anlæg, ph.d.-graden. Afhandlingens titel: "Material-Point Analysis of Large-Strain Problems: Modelling of Landslides" . Og på dansk: Materialepunktanalyse af problemer med store flytninger - Modellering af jordskred. Afhandlingen omhandler numerisk analyse jordskred ved hjælp af materialepunktsmetoden. Materialepunktsmetoden er numerisk metode udviklet i løbet af de seneste 15 år til at beskrive fysiske problemer, der involverer store flytninger. Afhandlingen præsenterer nye modelleringer, hvor det er muligt at følge et jordskred fra start til slut ved hjælp af computersimulering. Desuden præsenteres en række forbedringer af materialepunktsmetoden. Søren Mikkel Andersen er født i Aalborg, student fra Aalborghus Gymnasium og kandidat fra Aalborg Universitet.