Aalborg

Ph.d.-grad

Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Junping Cai, Institut for Elektroniske Systemer, ph.d.-graden. Afhandlingens titel er "Control of Refrigeration Systems for Trade-off between Energy Consumption and Food Quality Loss". I supermarkeder er reguleringsstrategierne afgørende for både energiforbruget i kølesystemerne og tabet af kvalitet i nedkølede fødevarer. Spørgsmålet er, hvad der kan gøres for at optimere balancen mellem kvalitetstab og energiforbrug? Ph. d-afhandlingen forsøger at give svaret på dette spørgsmål ved at implementere to hovedoptimeringsstrategier til det traditionelle kølesystem. Den første strategi er en ny afrimning-efter-behov metode. Den anden strategi er, gennem udnyttelse af fødevarernes termiske masse, variationerne i dag- og nattetemperaturerne, samt kapacitets regulering af kompressoren, at realisere et trade-off mellem systemets energiforbrug og fødevarernes kvalitetstab.