EMNER

ph.d.-grad

FORSKNING:Akademisk Råd ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet har tildelt Carmen Ruiz Vicente, Institut for Datalogi ph.d.-graden. Afhandlingens titel er Enabling Location-Related Privacy in Geo-Social Mobile Internet Services (Muliggørelse af lokations-relateret privathed i geo-sociale mobile internet services). På grund af bl.a. den udbredte anvendelse af såkaldte smartphones med positionering har internettet et meget stort antal aktive, mobile deltagere. Denne udvikling danner grundlag for en bred vifte af internet-services, der tilbyder funktionalitet, som tilpasser sig brugernes positioner. Nye services truer i væsentlig grad brugernes privathed, hvilket kan udgøre en forhindring for sådanne services' udbredelse. Denne afhandling omhandler udfordringer i relation til flere forskellige slags lokations-relateret privathed i lokations-baserede og såkaldte geo-sociale services