EMNER

Ph.d.-grad

Andreas Popp.

Andreas Popp.

FORSKNING:Akademisk Råd ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet har tildelt Andreas Popp, Institut for Elektroniske Systemer, ph.d.-graden. Afhandlingens titel er på dansk: "Metoder og værktøj til eksperimentel udforskning af heterogene rekonfigurerbare computer-arkitekturer - en kombination af algoritmeopdeling og tidsplanlægning på multiple samarbejdende processorer". Afhandlingen omhandler metoder, der kan hjælpe ingeniører og programmører, når det skal besluttes, hvordan komplekse beregninger skal opdeles på flere beregningsenheder, heriblandt softwareprocessorer. Denne problemstilling er velkendt ved design af f.eks. mobiltelefoner og høreapparater. Andreas Popp, der bor i Nørresundby, er vokset op i Kolding og student fra Munkensdam Amtsgymnasium i 2000. Han læste elektronik på Aalborg Universitet og blev civilingeniør i signalbehandling i 2006, hvorefter han blev tildelt et ph.d.-stipendium ved Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet. Andreas Popp tiltrådte i oktober 2010 en stilling som teknisk projektleder ved Center for Indlejrede Software Systemer (CISS) på Aalborg Universitet.