Ph.d.-grad

UDDANNET:Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Hariprasada Reddy Korsapati, Institut for Sundhedsvidenskab opg Teknologi ph.d.-graden på baggrund af afhandlingen "Multimodal Approach to Sensations from the Esophagus in Healthy Subjects and in Patients with Gastro-Esophageal Reflux Disease". Der er tale om multimodal undersøgelse af følelser fra spiserøret hos raske og hos patienter med halsbrand. I aktuelle afhandling blev der opstillet eksperimentelle modeller af spiserørets sensoriske og motoriske funktion, og disse blev anvendt hos raske såvel som hos patienter med halsbrand (reflukssygdom). I studierne på de raske forsøgspersoner undersøgtes oesophagus før og efter eksperimentel syreeksposition. Man kunne vise, at syreeksponering øgede det sensoriske respons, og at de fasiske kontraktioner blev øget i styrke, hvorimod tonus i spiserøret var uændret. I det næste studie undersøgtes det, om der var kønsforskelle ved smertestimulering af spiserøret. Man fandt, at mænd var mere følsomme ved mekaniske og kemiske stimuli, men at det meddelte smerteområde var større hos kvinderne. Dette kan skyldes, at den descenderende smertehæmning fra højere hjernecentre er mindre udtalt hos kvinder og medvirke til at forstå, hvorfor visse sygdomme er hyppigere hos kvinderne. I patientstudierne undersøgte man patienter med reflukssygdom med og uden sårdannelser i spiserøret. Patienterne var alle karakteriseret ved en selektiv smerteoverfølsomhed overfor varmestimuli, hvilket indikerer at specifikke receptorsystemer (TRPV1) er blevet aktiveret af den excessive syrerefluks. Dette kan få stor betydning i den fremtidige behandling, idet den farmaceutiske industri er ved at udvikle lægemidler der hæmmer disse receptorsystemer.