Aalborg

ph.d.-grad

COMPUTERVISION:Akademisk Råd ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet har tildelt Florian Pilz, Department of Architecture, Design & Media Technology ph.d.-graden. Afhandlingens titel er "Brug af punkt- og linje karakteristika til visuel bevægelsesestimering og 3D scene repræsentation". Denne afhandling fokuserer på visuel estimering af bevægelse, samt forståelsen for omgivelserne vha. computer vision. De vigtigste bidrag til afhandling vedrører brugen af forskellige typer billedfeatures, navnlig punkt- og linjefeatures og deres kombination i forholdt til visuel bevægelsesestimering. Disse billedfeatures indgår i et Early Cognitive Vision (ECV) framework, hvor disse udformes i forhold til det lokale billedsignal de repræsenterer. Dermed udgør disse features en semantisk fortolkning i både 2D og 3D af et lokalt billedsignal, som teksturer, hjørner, kanter og homogene overflader. Her forbedrer vi processen for lokalisering og fortolkning af 2D og 3D features, med hensyn til punkt- og linje information, gennem rumlig-temporal filtrering baseret på Kalman filtre.