Aalborg

Ph.d.-grad

UDDANNET:Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Johnny Jakobsen, Institut for Maskinteknik ph.d.-graden. Det sker på baggrund af afhandlingen "Local Effects and the Control of Face. Core Debond Failure in Sandwich Structures". Afhandlingens danske titel er "Lokale effekter og kontrol af delamineringssvigt mellem kerne og dæklag i sandwich strukturer ". Projektet omfatter udvikling af et nyt koncept, som kan forhindre revnevækst mellem kerne og dæklag i sandwich strukturer ved at indsætte en specialdesignet indsats i kernematerialet. Konceptet er blevet eksperimentelt testet under statiske- og udmattelsesbelastninger og har vist, at konceptet fungerer. Ydermere er der blevet udviklet beregningsmodeller, som bidrager til en dybere forståelse af konceptet. Det viser sig, ud fra beregningsmodellerne, at konceptet kontrolleres af tre designparametrer og overholdes de er det muligt at stopper revnevæksten.