Ph.d.-grad

Ole Kristian Bonderup.

Ole Kristian Bonderup.

UDDANNET:Akademisk Råd på Aalborg Universitet har tildelt ph.d.-graden til Ole Kristian Bonderup fra Institut for Sundhedsvidenskab. Det sker på baggrund af afhandlingen ”Budesonide Treatment of Collagenous Colitis”. Ole Bonderup er født og opvokset i Fjerritslev og student fra Viborg Katedralskole i 1971. Han er uddannet læge fra Aarhus Universitet 1980 og herefter speciallæge i intern medicin og i medicinsk gastroenterologi på Aalborg Sygehus. Siden januar 2000 har han været ansat som overlæge på medicinsk afdeling Regionshospitalet Randers samtidig med ph.d.-forløbet på Aalborg Universitet. Ph.d.-afhandlingen baseres på to randomiserede, dobbelt-blindede, placebokontrollerede studier af effekten af oral budesonid på de kliniske symptomer og de histologiske forandringer ved kollagen colitis. Undersøgelserne har vist, at behandlingen effektivt medførte symptomfrihed ved såvel korttids- som langtidsbehandling. I behandlingsperioden forblev patienterne symptomfri, men der var imidlertid en stor risiko for symptomrecidiv efter ophør med behandlingen. Det blev også påvist, at budesonid behandling forbedrede livskvaliteten signifikant. Disse resultater er bekræftet ved andre sammenlignelige undersøgelser og budesonid kan nu anbefales som førstevalgs behandling af svær kollagen colitis.