Sundhedsvidenskab

ph.d.-grad

FORSKNING:Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet har tildelt Sara Finocchietti, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ph.d.-graden. Afhandlingens titel er "Deep tissue biomechanics pressure-induced pain" (Dybtliggende mekaniske vævegenskaber under trykinduceret smerte). Muskelsmerter er svære at lokalisere, men trykalgometri er ofte anvendt i eksperimentelle og kliniske studier til kvantitativt at vurdere smertefølsomheden af dybtliggende væv. Ph.D. beskriver forholdet mellem mekaniske egenskaber, dvs. stress og strain, i væv, hvor trykstimulation appliceres, og relatere dem til tryk-smertefølsomhed. Nociceptorerne der påvirkes af trykket i musklen stimuleres ikke med samme intensitet som eksternt påførte på huden og afkoder strain (kraftpåvirkningen) fremfor shear strain (forskydningskrafter) eller stress (indre spænding) i vævet.