ph.d.-grad

Thorsten Jørgen Ottosen

Thorsten Jørgen Ottosen

FORSKNING:Akademisk Råd ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet har tildelt Thorsten Jørgen Ottosen, Institut for Datalogi ph.d.-graden. Thorsten Jørgen Ottosen har forsvaret sin afhandlingen "Løsninger og Heuristikker for Fejlsøgning med Afhængige Handlinger og Betingede Omkostninger". Afhandlingern omhandler en beslutningsteoretisk tilgang til fejlsøgning af komplekse systemer. Den grundlæggende ide er at skabe en syntese mellem menneskelig viden og den enorme regnekraft i moderne computere, således at man kan resonere langt bedre end noget menneske. Denne syntese muliggøres af en række matematiske modeller, som beskriver usikkerheder og omkostninger for reparationer og baggrundsviden. Og det er disse modeller, som afhandlingen belyser fra et analytisk og empirisk synspunkt. Thorsten Jørgen Ottosen er opvokset i Risgaarde og er student fra Aars Gymnasium i 1999. Herefter studerede han datalogi på Aalborg Universitet og Matematik (University of Technology, Sidney), arbejdede to år i industrien (Dezide Aps), hvorefter han fik tildelt et ph.d.-stipendium i 2007. Thorsten Jørgen Ottosen tiltrådte 1. februar stillingen som Director of Research i Dezide Aps, Aalborg.