Ph.d.-graden

Det Akademiske Råd for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet har tildelt ph.d.-graden til følgende: Ólavur Christiansen, Institut for Erhvervsstudier, på baggrund af ph.d.-afhandlingen ¿Opportunizing: How companies create, identify, seize and exploit situations to sustain their survival or growth - An orthodox grounded theory approach¿. Sune Qvotrup Jensen, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, på baggrund af ph.d.-afhandlingen ¿Fremmed, farlig og fræk. Unge mænd med etnisk/racial andethed ¿ mellem modstand og stilisering¿. Louise Nyholm Kallestrup, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, på baggrund af ph.d.-afhandlingen ¿Trolddomsforfølgelser og trolddomstro: En komparation af det posttridentine Italien og det luthersk protestantiske Danmark i det 16. og 17. århundrede¿. Det Humanistiske Akademiske Råd ved Aalborg Universitet har tildelt ph.d.-graden til: Marianne Georgsen, Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, på baggrund af bedømmelse af afhandlingen: ¿Kommunikation og samarbejde i virtuelle miljøer¿.