Ph.d.-grader

{ Det Teknisk-Naturvidenskabelige Akademisk Råd ved Aalborg Universitet har tildelt Stardas Pakalnis, Institut for Datalogi ph.d.-graden. Afhandlingens titel er ”Tracking Populations of Moving Objects”. I takt med den hastige udvikling inden for trådløs kommunikation, geopositionering og forbrugerelektronik opstår der en infrastruktur som muliggør lokationsbaserede, mobile services, der baserer sig på kendskab til de aktuelle positioner af mobile objekter, såsom taxier, lastbiler eller servicebrugere. Afhandlingen fokuserer på design og empiriske studier af teknikker til forudsigelse af et objekts position i den nærmeste fremtid. For jo bedre forudsigelser, jo færre opdateringer skal der sendes fra de mobile objekter til serveren. Afhandlingen dokumenterer, at de præsenterede teknikker er nyskabende og er væsentlig mere effektive end eksisterende teknikker. Akademisk Råd har tildelt Jens Dalgaard Nielsen, Institut for Datalogi, ph.d.-graden for afhandlingen ”On Unsupervised Learning of Probabilistic Graphical Models”. I afhandlingen præsenteres algoritmer for automatisk indlæring af Probabilistiske grafiske modeller (PGMs) fra data. Afhandlingen fokuserer på tre forskellige modeller, Bayesianske Netværk, Naiv Bayes og Probabilistiske beslutnings grafer. Modellerne og deres lærings algoritmer sammenlignes m.h.t. nøjagtighed og effektivitet. Nøjagtigheden måles som modellens troværdighed givet observeret data, mens effektivitet måles som kompleksiteten af relevante beregninger i modellen.