Aalborg

Ph.d.-grader

AFHANDLINGER:Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Wookeun Song, Institut for Elektroniske Systemer ph.d.-graden. Afhandlingens titel er "Beamforming applied to psychoacoustics - sound source localization based on psychoacoustic attributes and efficient auralization of 3D sound fields". Der er tale om beamforming anvendt til psykoakustisk støjkilde-identifikation baseret på psykoakustiske attributter og effektiv auralisering af 3D lydfelter. Dette PhD-studium omhandler undersøgelser af, hvorledes beamforming kan benyttes til at bestemme "audotory attributes" af kilder og til at "aualize" et lydfelt til yderligere psykoakustiske undersøgelser. Gyózó Gidófalvi, Institut for Department of Computer Science, er tildelt ph.d.-graden på baggrund af afhandlingen "Spatio-Temporal Data Mining for Location-Based Services". Henrik Lund Frandsen, Institut for Byggeri og Anlæg, er tildelt ph.d.-graden på baggrund af afhandlingen "Selected Constitutive Models for Simulating the Hygromechanical Response of Wood". Som del af beregningen af en trækonstruktions levetid er præcise materialemodeller en nødvendighed. I denne beregning medfører træs høje følsomhed over for fugt, at et præcist kendskab til fugtfordelingen i træet er essentielt. I afhandlingen er forskellige matematiske modeller til beregning af fugtindholdet udviklet og videreudviklet og dernæst implementeret i et computerprogram. Desuden er en matematisk model for krybning i et materiale med udprægede materialeretninger foreslået. Hans-Henrik Friis Pedersen, Esbjerg Tekniske Institut, er tildelt ph.d.-graden for afhandlingen "Mathematical Modelling of an Epoxy Cure Process". PhD afhandlingens formål var at bestemme temperaturdistributionen i et hærdeplastisk materiale (epoxy prepreg) og prediktere udhærdningsgraden. Til bestemmelse af temperaturdistributionen blev fysiske konstanter i form af varmekapacitet, termisk diffusivitet samt en matematisk beskrivelse af sammenhæng mellem udhærdningsgraden, udhærdningshastigheden, tid og temperatur bestemt. Laboatoriemålinger af temperaturdistributionen bekræftede den matematiske model.