Ph.d.-grader

UDDANNET:Det Akademiske Råd for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet har tildelt ph.d.-graden til: Ole Horn Rasmussen, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. Afhandlingens titel: ”Evolution og Organic Agriculture within Theoretical Frameworks of Structural Change and Fransformation”. Maja Lundemark Andersen, Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation. Afhandlingens titel: "Former for ability: hvilke betydninger tillægges ADHD diagnose i forhold til selvforståelsee, intersubjektive og institutionelle positioner?” Lotte Bloksgaard, Institut Historier, Internationale Studier og Samfundsforhold. Afhandlingens titel: "Arbejdsliv, forældreskab og køn – forhandlinger om løn og barsel i tre moderne virksomheder". Ingeborg Nordbø, Institut Historier, Internationale Studier og Samfundsforhold. Afhandlingens titel: ”Living with Tourism – The Case of Small-scale Rural Tourism Businesses in Norway and Chile”.