Ph.d.-grader

{ Akademisk Råd ved Aalborg Universitet har tildelt John-Josef Leth, Institut for Matematiske Fag, ph.d.-graden på baggrund af afhandlingen ”Morse-Smale Functions and the Space og Height-parameterized Flow Lines”. Afhandlingens udgangspunkt er rummet af højde- parametriserede flow linjer hørende til et Morse-Smale system. Der foretages et studie af sammenhængsegenskaberne ved (topologisk ækvivalente) kompaktifiseringer af dette rum, samt et studie af forholdet mellem antallet af kurvesammenhængs-komponenter af rummet og dens kompaktifisering. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Akademisk Råd ved Aalborg Universitet har tildelt Rajiv Vaid Basaiawmoit, Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi ph.d.-graden for afhandlingen ”Molecular Mechanisms of Corneal Dystrophies”. Arbejdet er et modelstudie af protein aggregering og fibrillering. Der er opnået indblik i de molekylære mekanismer bag hornhinde dystrofi. Hornhinde dystrofi er en arvelig sygdom, den er karakteriseret ved deponering af Transforming Growth Factor Beta Induced Protein (TGFBIP) i fragmenteret eller hel form i hornhinden. Akademisk Råd ved Aalborg Universitet har tildelt Jacob Illum Rasmussen, Institut for Datalogi, ph.d.-graden på baggrund af afhandlingen ”How Do You Measure Up? - Quantitative Analysis of Real-Time Systems”. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Akademisk Råd har tildelt Sikunder Ali Baber, Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi ph.d.-graden. Afhandlingens titel er ”Interplay of Citizenship, Education and Mathematics: Formation of Foregrounds of Pakistani immigrants in Denmark”. Akademisk Råd ved Aalborg Universitet har tildelt Ole Gunni Busck, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, ph.d.-graden for afhandlingen ”Spild af ressourcer – spild af mennesker”.