Aalborg

ph.d. om arvæv

Sönke Detlefsen.

Sönke Detlefsen.

UDDANNELSE:Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Sönke Detlefsen, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi ph.d.-graden. Eksemplarer af ph.d.-afhandlingen forefindes på Aalborg Universitets Bibliotek. Afhandlingens titel er "Development, immunohistochemical analysis and diagnostic criteria of fibrosis in the normal pancreas, alcoholic chronic pancreatitis and autoimmune pancreatitis". Læge Sönke Detlefsen, Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling, Mech-Sense, Aalborg Sygehus, har i sin ph.d.-afhandling udgået fra De Ingeniør- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, Aalborg Universitet, undersøgt de mekanismer, der medfører arvævsdannelse i bugspytkirtlen. Autoimmun bugspytkirtelbetændelse er en ”ny” type af kronisk bugspytkirtelbetændelse, der er vanskeligt at skelne fra bugspytkirtelkræft. Sönke Detlefsen har derfor også brugt forskningsprojektet til at opstille kriterier for, hvordan man ved hjælp af mikroskopiske vævsprøver kan skelne mellem bugspytkirtelkræft og kronisk bugspytkirtelbetændelse. Disse vil formentlig bidrage til at nedsætte antallet af unødvendige bugspytkirteloperationer på patienter med autoimmun pancreatitis i fremtiden. I forskningsprojektet blev i alt 244 prøver fra bugspytkirtlen undersøgt mikroskopisk.