Ph.d. om bakterier i aktivt slam

Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Poul Larsen, Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi, ph.d.-graden. Eksemplarer af ph.d.-afhandlingen forefindes på Aalborg Universitets Bibliotek. Afhandlingens titel er ¿Impact of different bacterial species on floc characteristics in activated sludge¿ - Bakteriers indflydelse på flokegenskaber i aktiv slam renseanlæg Aktivt slam processen er verden over den mest almindelige måde at rense spildevand på, hvor selve rensningen udføres af bakterier som gror i klumper, også kaldet flokke. I projektet blev det undersøgt hvorledes forskellige bakteriearter påvirker flokegenskaberne og hvorledes man kan optimere disse så man kan sikre en effektiv adskillelse af slamflokke og renset vand. En række af de bakteriearter, som er vigtige for kvælstof- og fosforfjenelse danner meget stærke flokke, mens andre danner svagere flokke, som kan give driftsproblemer. Nogle af de klisterstoffer som bakteriene benytter til at flokkulere med blev undersøgt i detaljer og en speciel type protein, amyloider, blev identificeret med en nyudviklet metode. Disse stoffer har aldrig tidligere været fundet i naturen og har tilsyneladende meget vigtige funktioner i bakteriers flok- og biofilmdannelse.