Ph.d. om byggeri

Randi Muff Christensen

Randi Muff Christensen

UDDANNET:Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Randi Muff Christensen, Institut for Produktion ph.d.-graden. Afhandlingens titel er "Development Practically Speaking - Learning Processes in the Danish Construction Industry". I modsætning til andre initiativer tager denne afhandling udgangspunkt i, hvorledes byggeprocessen kan udvikles baseret på den viden og erfaring, som håndværkere besidder. Afhandlingen viser, at på trods af at håndværkere finder megen af deres viden og erfaring gennem sociale forbindelser, eksisterer sådanne stort set ikke på tværs af fagskel på byggeprojekter. Dette er årsag til suboptimering og manglende udvikling. Gennem konkrete projekter vises eksempler på, hvorledes sådanne bånd kan knyttes på tværs af fagskel og således føre til en bedre byggeproces, der igen leder til bedre kvalitet, pris, overholdelse af tidsterminer samt en sjovere og mere sikker arbejdsplads. Randi M. Christensen er fra Mejrup og fik sin matematiske studentereksamen på Holstebro Gymnasium i 1997. Hun dimmiterede i 2003 som Civilingeniør i Byggeledelse fra Aalborg Universitet. Herefter var hun ansat som forskningsassistent ved Aalborg Universitet i forbindelse med først det regionale udviklingsprojekt BYGiNORD og senere det nationale projekt BYGSOL, hvoraf sidstnævnte gik over i et ph.d.-stipendiat. I dag har Randi en stilling som planlægger i Vedligeholdelsesafdelingen/byggedivisionen ved Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.