Thailand

Ph.d. om gyllehåndtering

Trakam

Trakam

Forskning: Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Trakarn Prapaspongsa, Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi ph.d.-graden. Afhandlingens danske titel er "Bæredygtig håndtering af svinegylle: En undersøgelse baseret på eksempler og cases fra Danmark og Thailand". Grundlaget var et stipendium fra den Thailandske regering for perioden 2006-2010 og arbejdet udførtes ved Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi, henholdsvis Samfundsudvikling og Planlægning; Fakulteterne for Ingeniør- og Natur- og Sundhedsvidenskab; Aalborg Universitet. I afhandlingen beskriver Trakarn Prapaspongsa input-output modeller på dyre-, teknologi- og systemniveau og bedømmer ressource- og miljøeffekter af forskellige fodrings-, stald- og teknologisystemer ved brug af carbon, kvælstof og fosfor som parametre. En livscyklusopgørelse med henblik på en beslutningsmodel som omfatter, klimagasser, eutrofiering af vand og land, samt arbejdsmiljø afslutter afhandlingen og peger hen mod et bedre beslutningsgrundlag vedrørende gylleshåndtering. Forude ligger dog stadig opgaver med at tilpasse systemerne lokalt i relation til klima, vidensniveau, teknologiniveau, og økonomi. Lovgivning og regulering skal også inddrages for at sikre incitamenter og respektere eksisterende barrierer. Trakarn er thailandsk statsborger og har en Mastergrad i miljøteknik fra Chulalongkorn University i Bangkok. Hun vender nu tilbage til Thailand for ansættelse i april 2010 i en undervisnings- og forskningsstilling ved Mahidol University, Salaya Campus, Bangkok. Der planlægges et fortsat samarbejde i netværk som omfatter flere institutioner i både Thailand og Danmark.