Hospitaler

Ph.d. om hospitals-kultur

UDDANNET:Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Lars Botin, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning ph.d.-graden. Det sker på baggrund af afhandlingen: "A humanist in the Hospital - Cultural Assessment of Electronic Health Records". Afhandlingen er en beretning om en kunsthistorikers oplevelser og analyser af kroppens og hospitalets univers. Den er et vidne om, at hospitalet, gennem en århundrede år lang institutionaliseringsproces, har glemt kroppen og til stadighed mere er fokuseret på en teknisk og organisatorisk teknologi. Denne proces afdækkes gennem analyser af kunstværker og hospitalsarkitektur og komplementeres af videoobservation, hvor fokus har været på hospitalspersonalets håndtering af moderne informationsteknologi, og dennes åbenbare fornægtelse af kultur, individ, selv og krop.