Aalborg

Ph.d. om informa-tions- teknologi

Bjørn Furuholt

Bjørn Furuholt

FORSKNING:Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Bjørn Furuholt, ph.d.-graden. Bjørn Furuholt har ved Institut for Datalogi forsvaret afhandlingen: ”Bridging the Digital Divide: Sustainable Supply and Demand of Internet Access in Developing Countries". Afhandlingen beskriver, hvordan informationsteknologi (IT) kan bidrage til udvikling i udviklingslande ved at give folk adgang til information og kundskaber og til kommunikation med andre mennesker via internettet. Den bygger på resultatene fra ti videnskabelige artikler, hvor Furuholt sammen med medforfattere har præsenteret bidrag til at forstå spredningen og brugen af IT og internettet i udviklingslande generelt. Den fremkommer med en ny teori om de underliggende faktorer som påvirker bæredygtigheden af offentlig internetadgang (i internetcaféer og telecentre), med specielt fokus på efterspørgselssiden, som hidtil i mindre grad har været behandlet i eksisterende litteratur. Dataindsamlingen er hovedsageligt foregået i Afrika (Tanzania) og Asien (Indonesien). Bjørn Furuholt er fra Kristiansand i Norge, har en cand. real.-grad fra Universitetet i Oslo og har arbeidet 15 år ved forskningscentre og i næringslivet i Norge. Han har siden 1991 været ansat ved Institutt for Informasjonssystemer ved universitetet i Agder i Kristiansand, og ph.d.-graden er tildelt af Aalborg Universitet som følge af en samarbejdsaftale om ph.d.- uddannelse indenfor informationssystemer med Universitetet i Agder.