Ph.d. om lean

Rikke Vestergaard Matthisen

Rikke Vestergaard Matthisen

Forskning: Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Rikke Vestergaard Matthiesen, Institut for Center for Industriel Produktion ph.d.-graden. Afhandlingens titel er ”Transformationsudfordringer i kølvandet på den programorganiserede, projektdrevne effektive lean værktøjsimplementering”. Ph.d. studiet tager sit udgangspunkt i en case virksomhed, der har etableret en central programorganisation til at varetage effektiv implementering af lean-teknikker og værktøjer ved hjælp af lean projekter, der rulles ud i alle dele af virksomhedens produktion. Studiet beskæftiger sig med, at afdække hvorledes lokale produktionsenheders erfaringer med disse projekter og ibrugtagning af implementerede systemer bidrager til udviklingen af adfærd og systemer i overensstemmelse med lean tankegangen. Ved hjælp af interviews og observation indsnævrer studiet nogle karakteristika ved en vedvarende transformationsproces, som i ringe grad adresseres gennem implementeringsprojekter. Samlet set illustrerer studiet et dilemma i tilrettelæggelsen af organisatorisk transformation. Det kræver betydelige ressourcer at opnå et effektivt implementeringsredskab i form af implementeringsprojekt og programorganisation men netop omfanget af disse omkostninger kan gøre det vanskeligere at tage hensyn til udviklingen af en vedvarende transformation. Rikke Vestergaard Matthiesen er fra Sønderjylland og uddannet civilingeniør i 2002 fra AAU.

Forsiden