Aalborg

ph.d om pædagogik

UDDANNELSE:Det Akademiske Råd ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole har tildelt cand.pæd, Preben Olund Kirkegaard, University College Nordjylland, ph.d.-graden for afhandlingen "Nedslag i pædagogikkens teorihistoriske udvikling - en undersøgelse af Erling Lars Dales forfatterskab". Afhandlingen er en undersøgelse af, hvordan pædagogik udvikler sig gennem 35 år i den norske professor Erling Lars Dales forfatterskab. Forfatterskabet rummer opgør med de senere årtiers forskellige pædagogiske retninger, som Dale betegner som "ikke-pædagogik". Afhandlingen behandler bl.a. bevægelsen fra den normative pædagogik mod pædagogik som en reflekteret iagttagelsesvidenskab.