Aalborg

ph.d.om planlægning

Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Harry Egon Moesby, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi ph.d.-graden.

Harry Egon Moesby

Harry Egon Moesby

Egon Moesby har ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning forsvaret afhandlingen ” En effektiv model til indføring af PBL/POPBL som alternativ uddannelsesform for højere uddannelsesinstitutioner”. Afhandlingen beskriver en model eller en planlægningsproces for Højere Uddannelsesinstitutioner, som kan anvendes i forbindelse med omstillingsprocesser ved større forandringer, hvad angår pædagogik, læringsfilosofi og læringsudbytte. Modellen er udviklet som et resultat af kandidatens arbejde som studieleder ved Aalborg Universitet og gennem internationalt konsulent- og kapacitetsopbygningsarbejde, som har bevirket omstilling af undervisningsmetode ved flere universiteter internationalt, bl.a. i Mexico, Thailand og Australien. Egon Moesby bor i Esbjerg, og er ansat ved I7 - Esbjerg Tekniske Institut, men har siden 1997 været udstationeret til varetagelse af posten som Studieleder for Basisåret med kontor i Aalborg. Egon Moesby er vokset op i Skals i Himmerland, har gået på Viborg Katedralskole og har taget sin ingeniøruddannelse i Esbjerg. Han har endvidere været ansat som rådgivende ingeniør hos bl.a. Rambøll & Hannemann forud for ansættelse på universitetet.