Ph.d. om postmodernisme

Det Humanistiske Akademiske Råd ved Aalborg Universitet har tildelt ph.d.-graden til Tore Rye Andersen, Institut for Sprog og Kultur, på baggrund af ph.d.-afhandlingen: ¿Det etiske spejlkabinet. Et studie af postmodernistisk og postironisk litteratur.¿ Afhandlingen ¿Det etiske spejlkabinet ? Et studie af postmodernistisk og postironisk litteratur¿ beskæftiger sig med udviklingen i den mere eksperimenterende gren af amerikansk prosalitteratur fra 1960 til i dag, med særlig vægt på postmodernismen og den såkaldt postironiske litteratur. Afhandlingens overordnede tese er, at den amerikanske postmodernisme i vid udstrækning forståes gennem en reduktiv periodekonstruktion, og afhandlingens hovedsigte er at revidere og udvide det teoretiske postmodernismebegreb, så det bliver mere præcist i forhold til den postmodernistiske skønlitteratur. Tore Rye Andersen har en kandidatuddannelse i litteraturhistorie fra Aarhus Universitet. Han har siden 1996 været redaktør af litteraturtidskriftet Passage, og siden 1997 har han anmeldt bøger for litteraturmagasinet Standart.

Forsiden