Aalborg

Ph.d. om trådløs kommuni- kation

FORSKNING:Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Troels Pedersen, Institut for Elektroniske Systemer ph.d.-graden. Afhandlingens titel er "Contributions in Radio Channel Sounding, Modeling, and Estimation". Troels Pedersen har ved institut for Elektroniske Systemer, Sektion for Navigation og Kommunikation (NavCom) forsvaret afhandlingen ”Bidrag til radiokanal måling, modellering og estimering”. Afhandlingens hovedresultater er en teori for optimering af rum-tid-sampling i radiokanalmålesystemer, en matematisk model, der beskriver elektromagnetiske efterklangsfænomener, samt design af en ny radiokanal-estimator. Afhandlingens resultater er af betydning for design af fremtidige trådløse kommunikationssystemer. Troels Pedersen er opvokset i Vindeby på Tåsinge og blev student fra Svendborg Gymnasium i 1999. Derefter læste han digital kommunikation på Aalborg Universitet, hvorfra han blev civilingeniør i 2004, inden han blev tildelt ph.d. stipendiet. Troels Pedersen tiltrådte 1. januar som adjunkt i radiolokalisering og kommunikation ved Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet.