Aalborg

Ph.d. om trafiksikkerhed

Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Rune Elvik, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, ph.d.-graden. Eksemplarer af ph.d.-afhandlingen forefindes på Aalborg Universitets Bibliotek til udlån og på flg. hjemmeside http//vbn.dk Afhandlingens titel er ¿Speed and road accidens. An evaluation of the Power Model¿ - Fart og trafiksikkerhed. En evaluering af potensmodellen.