Aalborg

ph.d.

{ Akademisk Råd ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aalborg Universitet har tildelt Muhammed Imadur Rahman, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi ph.d.-graden. Eksemplarer af ph.d.-afhandlingen forefindes på Aalborg Universitets Bibliotek til udlån og på flg. hjemmeside http//vbn.dk. Afhandlingens hedder: Channelization, link adaptation and multiantenna techniques for OFDM (A) based wireless systems.