EMNER

Pia K. i krise

Formanden for Ny Alliance, Naser Khader, gjorde debatten om Foghs åbningstale til en pinlig sag for Pia Kjærsgaard. Det lykkedes Khader at lukke munden på Pia K,, da han stillede hende spørgsmål om ytringsfrihedens kår i Dansk Folkeparti.

Pia K. havde i sin tale forsvaret og talte varmt om den ubegrænsede ytringsfrihed, som virkelig lå hende på sinde, hvilket medførte, at Khader spurgte til den samme ytringsfrihed i DF, som den f.eks. kom til udtryk på partiets landsmøde, hvor deltagerne alle klappede, da en taler forlangte alle muslimer sendt ud af Europa. Taleren blev senere ekskluderet af DF. Khader spurgte Pia K, om ikke en sådan eksklusion var i strid med den ubegrænsede ytringsfrihed, som Pia K. lige havde forsvaret i sin brovtende tale. Det var for meget for Pia K., der åbenbart følte sig afsløret i den tydeligt blotlagte forskel på DF¿a håndtering af den ubegrænsede ytringsfrihed i hendes parti og hendes mytomane udsagn fra Folketingets talerstol om samme ytringsfrihed. ¿Skudt forbi¿ og ¿pas¿, lød det fra lederen af DF, der afsluttede med følgende svada til Khader: ¿Min grænse er ved at være nået¿. Intet relevant svar til NA-partilederen - derimod et billede af partileder Pia K., der med kropssprogets tydelige tale fortalte hele Folketinget og alle tv-seere, at der ikke er overensstemmelse mellem DF-partiets fortolkning af ¿den ubegrænsede ytringsfrihed¿ ved brug i eget partis rammer, og partileder Pia Ks teatralske udtalelser om denne frihed fra Folketingets Talerstol. Dobbeltmoralsk og farisæisk parti og partileder? Eli Billingsøe. Ingemannsgade 18, Brønderslev jowiel@mail.dk.