Vold

Pige gav lussinger

En 17 årig pige fra Fjerrritslev er ved en domsmandsret i Hjørring idømt 30 dages betinget fængsel for vold.

Voldsepisoden udspandt sig ud for værsthuset Rio Bravo i Fjerritslev en aften i april. Den tiltalte og en anden ung pige var kommet op at skændes om nogle facebook-skriverier og angiveligt et mindre pengemellemværende. Den 17-årig ehavde i den forbindelse givet den andne pige nogle lussinger. Såvel anklager som forsvarer betegner voldsepisoden som værende af banal karakter. Alligevel endte det med politianmeldelse og efterfølgende retssag, der satte det store retsmaskineri i gang med dommer, retssekretær, samt indkaldelse af anklager, forsvarer, tre domsmænd, fire vidner. Tiltalte erkendte, at hun havde givet den anden pige lussinger, og det var en enig domsmandsret, der fandt frem til , at 30 dages betinget fængsel ville være en passsende sanktion. Den betingede dom, som tiltalte modtog, betyder, at den unge pige har en anmærkning på straffeattesten i de næste fem år, hvilket kan have stor stor negativ effekt ved ansøgning til visse stillinger. nca