Pigegarde får repræsentant i landsforening

Brovst 20. marts 2007 05:00

BROVST: Brovst Pigegarde er for første gang blevet repræsenteret i Landsgardeforeningens hovedbestyrelse. Pigegardens næstformand, Hans Jørgen Larsen, blev på LGFs repræsentantskabsmøde i Svendborg i weekenden valgt til den syv mands hovedbestyrelse. - Valget af Hans Jørgen giver os bedre mulighed for at påvirke arbejdet i Landsgardeforeningen, og desuden håber vi at få nogle input fra foreningen, siger Brovst Pigegardes formand Jette Nielsen, der glæder sig over valget. En af Hans Jørgen Larsens første opgaver bliver at bistå stævneudvalgets formand for på sigt at overtage dette arbejde. Landsgardeforeningen er en landsdækkende, idébestemt børne- og ungdomsorganisation, der er oprettet i 1992 til at varetage garderkulturelle interesser i Danmark. Organisation består af omkring 4500 medlemmer fordelt på selvstændige, lokale garderkorps fra hele landet. LGF’s formål er at fremme udviklingen af børne- og ungdomsarbejdet med musikken som middel. Det søges fremmet ved at styrke det sociale og kammeratlige samvær garderkorpsene imellem. Desuden holder organisationen kursusvirksomhed og assisterer de enkelte medlemskorps med rådgivning og vejledning i det lokale foreningsarbejde. LGF har endvidere en international dimension, der søger at skabe musikalske udvekslingsbesøg og kontakter til søsterorganisationer i udlandet. hc

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...