Pigegardes klage sendt videre til politikerne

Folkeoplysningsudvalget kan ikke finde ekstra penge til Brovst Pigegarde

Brovst Pigegarde må i denne omgang se langt efter de 160.000 kroner, som de efterlyser i lokaletilskud for 2009. Pigegarden har søgt folkeoplysningen om 260.000 kroner for dette deres første hele år i Sport og Kulturcenter Brovst. De er i stedet blevet bevilliget 100.400 kroner, hvilket får formanden Jette Nielsen til at frygte for gardens fremtid i det nye kulturcenter. Derfor behandlede folkeoplysningsudvalget på deres møde i denne uge en klage fra pigegarden. Udvalget valgte dog at afvise klagen og i stedet sende sagen videre til børne- og kulturudvalget. Jens Justenlund, formand for folkeoplysningsudvalget, forklarer beslutningen med, at der ligger en tidligere beslutning fra kommunalbestyrelsen, som går på, at opførelsen af kulturcentret ikke må give ekstra udgifter til kommunen i form af driftstilskud. Derfor er der i samme beslutning afsat 80.000 kroner i lokaletilskud til Brovst Pigegarde, hvilket også er det, de nu har fået bevilliget plus nogle timer til marchtræning i hallen. Jens Justenlund henviser til, at folkeoplysningsudvalget ikke har kompetence til at gå imod en beslutning fra kommunalbestyrelsen, og at udvalget ikke råder over midler, så de kan give de 160.000 kroner ekstra til Brovst Pigegarde. Det er nu op til politikerne i børne- og kulturudvalget, hvor vidt de vil bevillige et større tilskud til pigegarden, eller om garden må klare sig med de godt 100.000 kroner, de allerede har fået udbetalt. Beslutningen kan desuden få betydning for, hvor vidt garden skal tilbagebetale dele af det a'conto tilskud, de fik udbetalt i 2008. For hvis kommunen vurderer, at de ikke har ret til beløbet i 2009, har de det heller ikke for 2008, hvor garden beregnede tilskuddets størrelse efter samme model. Børne- og kulturudvalget holder næste møde 2. marts.