Pigekor flytter fra Klarup

Skolevæsen 1. september 2007 06:00

KLARUP: Klarup Pigekor har i 27 år haft adresse på Klarup Skole. Men nu er det slut. Gennem årene er flere piger kommet fra andre dele af Aalborg Kommune, og nu flytter koret adresse til Nordjysk Musikkonservatorium i Ryesgade, hvor der øves mandag. Mere centralt Især efter kommunesammenlægningen er Aalborg mere centralt placeret for de piger, som kommer fra yderområderne. Koret har for at gøre opmærksom på det nye øvested udsendt indbydelser til alle folkeskoler med overbygning. I dag er der 28 medlemmer med en aldersspredning fra 13-14 år (8. kl.) og op til 25 år, og man håber på, at koret nu kan vokse til 35-40 medlemmer. Klarup Pigekor er blandt andet kendt for sine koncertrejser til udlandet. Senest besøgte koret den franske ø Martinique i Caribien.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...