EMNER

Piger kan ikke pålægges session

Ifølge pressen den 1. april 2009 skulle forsvarsordførere fra et flertal af folketingets partier gå ind for at tvinge 18-årige piger på session.

Jeg vil gerne advare imod et sådant forslag, da det strider imod grundlovens paragraf 71 og 81. Statsmagten har ingen lovlig beføjelse til at lade kvinder underkaste prøver med henblik på militærtjeneste, da det kun er våbenføre mænd, som kan forpligtes til at bidrage til fædrelandets forsvar. Dette kan være første skridt i retning af at kvinder tvinges ind i som soldater. Efter min opfattelse bør kvinders deltagelse i det danske forsvar alene baseres på frivillighed. Blandt mændene er det kun 16 procent af en årgang, som aftjener værnepligt, heraf har langt de fleste valgt det frivilligt. Kunne man øge graden af frivillighed yderligere, ville det være den rigtige vej at gå.