Pigerne kunne binde by og havn sammen

Københavnerfirma vandt suverænt arkitekkonkurrencen om byens havnefront

HIRTSHALS:Undskyld tilarkitekt Kristoffer Nejsum Bitch, der var ene om at repræsentere mændene på det team hos arkitektfirmaet Dorte Mandrup fra København, der havde uadarbejdet firmaets vinderprojekt til den første arkitektkonkurrence omkring Hirtshals by og udvikling, der har været udskrevet siden 1918. Dengang var det Steen Ejler Rasmussen, der vandt. En herre, der dog havde svært ved at finde resterne af sit vinderprojekt, når han siden besøgte byen. Der er dog stadig reminisenser tilbage, men som borgmester Knud Størup forklarede i sin velkomst, så fik man i Hirtshals sidenhen forfærdelig travlt. Ialt fem projekter fra fem anerkendte arkitektfirmaer skulle dommerkomitéen tage stilling til. Alle fem meget kvalficerede og alle forslag med indhold, der kan give planlæggerne masser af inspiration, når de allerede næste år, når kommuneplanen skal revideres, skal til at arbejde med sagerne. Vinderforslaget fra Dorte Mandrup Arkitekter er blevet til i samarbejde med landskabsarkitekten Marianne Levinsen. De blev præmieret med 150.000 kr. og medarbejdere på projektet har desuden været arkitekterne MAA Susanne Hansen, Eva Seo Andersen, Kristoffer Nejsum Bitch samt arkitektstuderende Sophie Mønster Nykjær, Tinne Søndergaard og Kristine Holter Andersen. Om vinderforslaget har dommerne udtalt, at det skiller sig ud fra de øvrige ved at have meget beskedne ambitioner for udviklingen af havnen til egentlige byformål. Det kom Dorte Mandrup også ind på i sin takketale, hvori hun bl.a. sagde, at teamet havde lagt vægt på at Hirtshals med den barske natur bestemt ikke er noget sofastykke, der skal friseres pænt. - Men Hirtshals har en havn, der fungerer. En havn med masser af liv, hvor der arbejdes, og det fandt vi vigtigt at bevare, sagde hun. Han understregede også at vinderprojektet opererede med få indsatsområder, som ikke nødvendigvis skalgrennemføres på én gang. - Ja, de kan måske endda ændres og udvikles hen ad vejen, sagde hun.