Pilen peger på udenlandsk arbejdskraft

Dansk ledighed er i bund så alternativet for virksomhederne er tab af ordrer og indtjening

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Rekrutteringskonsulent Kåre Lind­gaard Bach, DI, frem­hæ­ve­de de gode er­fa­rin­ger, men af­li­ve­de sam­ti­dig my­ten om uden­landsk ar­bejds­kraft som bil­lig. Foto: Bent ja­kob­sen

FREDERIKSHAVN:Mange virksomheder har allerede løst, eller er i færd med at løse deres behov for flere hænder ved at ansætte udenlandsk arbejdskraft. - Alternativet er, at vi går glip af ordrer og indtjening, pointerer formanden for Dansk Industri Vendsyssel, adm. direktør Richard Fynbo, Fynbo Foods i Vrå. At pilen fortsat peger kraftigt på ansættelse af udlændinge, redegjorde rekrutteringskonsulent Kåre Lindgaard Bach, DI, for på et medlemsmøde i DI Vendsyssel i Frederikshavn, hvori op mod en snes lokale virksomheder deltog. På mødet blev der af metal-virksomheden Hydratech i Vrå delt ud af allerede opnåede erfaringer, og to internationale rekrutteringsfirmaer, Eures og Adecco, redegjorde for regler og love, og for hvordan de bistår virksomhederne med at få den arbejdskraft, der efterspørges. Fortsat gunstig vækst - Prognosen siger fortsat gunstig international vækst, næsten fuld beskæftigelse herhjemme, og med Vendsyssel nede på nu 3,6 pct. ledighed har I ikke meget mere at fire af end på landsplan, hvor der med 3,1-3,2 pct. tales om næsten fuld beskæftigelse, understregede Kåre Lindgaard Bach. Den forgæves rekruttering af dansk arbejdskraft til ledige stillinger er steget fra 47.000 til 58.000 stillinger fra 2006 til 2007. Tilgangen af udenlandsk arbejdskraft er steget fra 10.826 i 2004 over 20.139 i 2006 og til, at der i første halvår af 2007 er udstedt 17.000 arbejdstilladelser. Dertil skal lægges, at borgere fra alle de gamle EU-lande ikke skal have arbejdstilladelse. Det vurderes desuden, at i øjeblikket 11.000 svenskere og 4500 tyskere pendler på arbejde i Danmark, svenskerne specielt i Øresunds-regionen. Senest har DI medvirket på karrieremesser på fire svenske universiteter, på jobbørser for faglært arbejdskraft i Tyskland og Polen, senest i Warzawa, hvor messen var ved at blive væltet omkuld af arbejdssøgende polakker, og også ved en matchmaking i Hamburg specielt for automekanikere. - Efter flere henvendelser kikker vi næste gang mod Frankrig, særligt efter ingeniører, siger Kåre Lindgaard Bach. Indien og Portugal er i forvejen lande, der opsøges med hensyn til ingeniører, it-specialister og andre højtuddannede. Styrkepositioner - Vores styrkepositioner i forhold til det arbejde, vi kan tilbyde, er høj nettoløn, lave boligomkostninger, sikkerhed og lav kriminalitet, fleksibilitet og høj grad af efteruddannelse, mens barriererne især er sproget, de praktiske forhold samt kulturforskelle, påpeger Kåre Lindgaard Bach, der samtidig afmonterer myten om, at udenlandske medarbejdere er særligt billige. - Det koster at rekruttere, og de skal have samme løn og i øvrigt hjælpes omkring bolig og alt det praktiske. Men ni ud af ti virksomheder melder, at de har gode erfaringer med den udenlandske arbejdskraft, understreger Kåre Lindgaard Bach. De virksomheder, der deltog i DI mødet i Frederikshavn, var både store og små, og primært brancher med store hjemlige rekrutteringsproblemer, metal- og montageindustri, fiskeindustri og turisterhverv.