Lokalpolitik

Pilgrimsruter i randområder

Internationalt projekt skal sammenbinde nordjyske friluftsoplevelser

Planerne omfatter nye stier og udnyttelse af den eksisterende Nordsøsti. Arkivfoto: Diana Holm

Planerne omfatter nye stier og udnyttelse af den eksisterende Nordsøsti. Arkivfoto: Diana Holm

NORDJYLLAND:Gamle nordjyske pilgrimsruter skal genskabes og være med til at skabe attraktive friluftstilbud. En af de store planer er, at skabe en forsættelse af Hærvejen som vandretur, så den føres frem mod Frederikshavn. Region Nordjylland er klar til at gå med i et internationalt projekt, de går ud på at bygge videre på rekreative ruter omkring Kattegat, Skagerrak og Øresund. Planen er, at Region Nordjylland skal indgå i samarbejdet samme med de nordjyske kommuner, Skov- og Naturstyrelsen og turistorganisationen VisitNordjylland, ligesom en række organisationer inden for friluftsliv, natur, kultur og turisme skal inddrages. For det internationale projekt arbejdes der med et budget på over 35-40 millioner kroner. Fra Sverige deltager Region Halland, Region Skåne og Vestre Götaland Region samt en række fylker ved Oslofjorden og i Sørlandet. I Danmark er der også på Bornholm og Sjælland samt i Midtjylland interesse for projektet. Det totale budget for Region Nordjylland er over tre år vurderet til at blive på 4,5 millioner kroner, og der regnes med et lignende beløb i EU-tilskud. Økonomien forudsætter at de nordjyske kommuner også går ind i projektet. Her er det regnet med et samlet årligt bidrag fra kommunerne på trekvart million kroner. – Vi har tidligere fået en tilkendegivelse fra kommunerne om, at de er parat til at gå med. Og jeg mener, at det er et projekt, der kan få stor betydning for turismen i Nordjylland, og det er jo helt i tråd med den regionale udviklingsplan, som vi har lavet, siger regionsrådets formand Ulla Astman (S). Tanken er, at projektet kan være med til at fremme økonomisk vækst og bæredygtig udvikling i yderområderne, hvor det også kan bidrage til at modvirke en negativ befolkningsudvikling. Ud over etablering af helt ny stier skal projektet omfatte udnyttelse af den eksisterende Nordsøsti. I Thy er der planer om ny ruter fra den ny nationalparks bagland. Nogle steder med overnatningsmulighed, langs Limfjorden er der planer om ny ophalepladser for både, og der skal være en sammenbinding til kulturhistoriske perler. Regionens særlige udvalg for internationale partnerskaber og kulturplan har behandlet planerne, Her blev idéerne vurderet i forhold til regionens udviklingsplan og den nordjyske strategi for internationalt samarbejde. Udvalgets næstformand Ole B. Sørensen (V) siger: – Det vil være en styrke, at se de rekreative stier i Nordjylland i sammenhæng. Man kan jo se andre steder, hvor stor interesse der er for sådanne vandringer. Det er også spændende at kunne forlænge hærvejen og gennem Nordjylland. Han peger på, at der på ruterne skal være mulighed for at hente information om seværdigheder. Det vil f.eks. kunne ske ved brug af mobiltelefon.