Pillearbejde der gør en forskel

Farmaceuter får større rolle som rådgivere

Farmaceut Hanne Sørensen fra Nørresundby Apotek oplever, at flere ældre får bedre livskvalitet, når praktiserende læger og apoteker arbejder tæt sammen. Foto: Daniel Mikkelsen

Farmaceut Hanne Sørensen fra Nørresundby Apotek oplever, at flere ældre får bedre livskvalitet, når praktiserende læger og apoteker arbejder tæt sammen. Foto: Daniel Mikkelsen

NORDJYLLAND:Apotekere og deres personale kommer i fremtiden til at spille en større rolle, når det gælder rådgivning om medicin. I hvert fald viser et pilotprojekt med 13 læger, fire apoteker og 77 ældre patienter i Aalborg Kommune, at der er både en økonomisk og en menneskelig gevinst ved, at læger og farmaceuter arbejder tættere sammen. - Lægerne skal naturligvis stadig stille diagnosen og ordinere medicinen. Der, hvor vi som farmaceuter kommer ind i billedet, er eksempelvis, når kunderne skal rådgives om indtagelse af medicinen. Især hvis en kunde indtager mange forskellige slags medicin hver dag, kan det være svært at overskue, forklarer Hanne Sørensen, farmaceut på Nørresundby Apotek. Et af de fire apoteker, der har deltaget i pilotprojektet. De 77 ældre mennesker, som har deltaget i projektet, indtager alle mindst seks forskellige slags medicin hver dag. I forbindelse med projektet har de alle haft mindst en times samtale med en farmaceut for at mindske generne ved indtagelsen af medicinen så meget som muligt. - Nogle har besvær med at synke medicinen. Andre får ondt i maven. I de fleste tilfælde er vi i stand til at rådgive kunderne, så de oplever en bedre livskvalitet bagefter. For eksempel ved at forklare dem, at det er vigtigt at tage sin medicin på faste tidspunkter hver dag, og at det er bedst at indtage sin medicin i forbindelse med et måltid, siger Hanne Sørensen. Hendes vurdering er, at pengene til pilotprojektet er givet godt ud. - Dels betyder det umiddelbart en mindre besparelse i medicinudgifter for amtet. Men nok så vigtig er den forbedrede livskvalitet, det giver patienterne. Tæt samarbejde Flere gange undervejs i projektet har praktiserende læge og apotek været i kontakt med hinanden og også holdt et par møder. Jørgen Peter Ærthøj, praktiserende læge i Svenstrup og daglig leder af Lægemiddelenheden i Nordjyllands Amt, er fuldstændig enig med Hanne Sørensen i, at det tætte samarbejde mellem læger og apoteker i pilotprojektet har været frugtbart for begge parter og ikke mindst for patienterne. - Men det har også været meget tidskrævende. Jeg håber bestemt, at vi på en eller anden måde kan finde en tæt samarbejdsform mellem praktiserende læger og apoteker i hele den nye nordjyske region. Den skal blot ikke være så tidskrævende som den model, der har været anvendt i projektet, siger han. Hanne Sørensen synes også, at projektets samarbejdsmodel har været meget tidskrævende. - Jeg håber inderligt, at de gode erfaringer fra pilotprojektet bliver anvendt til et fortsat tæt samarbejde til gavn for patienterne. Men jeg har ikke lige patentløsningen på, hvordan det kan gøres mindre tidskrævende, siger hun. I morgen tager amtets sundhedsudvalg stilling til, om der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med at skabe en samarbejdsmodel mellem apoteker og alment praktiserende læger i Region Nordjylland.