Børnepasning

Piller ikke ved forældrenes indflydelse

Kulturudvalget vil ikke indskrænke rådenes kompetencer efter sag om heste

AABYBRO:Der bliver ikke tale om at indskrænke forældrerådenes og -bestyrelsernes kompetencer på institutioner og skoler i Aabybro Kommune. Det har kulturudvalget slået fast efter at have drøftet principperne og retningslinierne for forældrebestyrelsernes rolle i børnehaver og skolefritidsordninger, oplyser KarloJensen (V), formand for kulturudvalget. Baggrunden er, at forældrerådet i Fritidscentret Hullet tidligere har besluttet sig , at der skal være heste i fritidscentret.Men det betyder, at ikke alle børn kan benytte fritidscentret. To børn med allergi overrfor heste er allerede blevet nødt til at blive hjemme, mens de jævnaldrende kammerater leger og benytter aktiviteterne i Hullet. Som alternativ har kommunen tilbudt pasning blandt yngre børn i SFOen Bikuben, men det har forældrene afvist, da det ikke løser deres børns behov for at lege med jævnaldrende. Sagen har fået forældre til at spørge kulturudvalget til principperne for at have dyr i sådanne institutioner. - Vi har besluttet, at vi ikke vil ændre på målene og rammerne for forældrebestyrelserne.Det betyder, at det stadig er op til forældrerådene at træffe beslutninger, blandt andet om dyrehold, så længe deres beslutninger holder sig inden for de mål og rammer, som vi som politikere har afstukket for institutionerne, forklarer Karlo Jensen.